Нашата работа

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца приема доброволци

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ е мултидисциплинарна изследователска, консултативна и обучителна организация. Създадена е през 2011 г. с финансиране от Фондация Оук. Целта ни е да подкрепяме реформите за грижата за деца и семейства в България и да споделяме опита от тях с българската и международната общност от заинтересовани лица.

Доброволческата програма е за всички, които имат интерес и се чувстват съпричастни към живота на социално уязвими групи и по-специално деца и младежи в риск и техните семейства. Тя има за цел да събере хора, които със своите знания и опит могат да допринесат за реализирането на целите на Центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ.

Подборът на доброволци се извършва в зависимост от интересите на кандидатите и потребностите на Ноу-хау центъра към момента на кандидатстване, като първа стъпка към това е попълване на Формуляр за кандидатстване.

За допълнителна информация, може да се обадите на телефон 02 403 20 30.

За попълване на формуляра, моля изпратете заявка на имейл: info@knowhowcentre.org.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »