Нашата работа

,

Представихме Childhub пред студентите в ЮЗУ

На 22 ноември 2016 г. представители на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца представиха проекта „Регионална интердисциплинарна платформа за обучение“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“.

На представянето присъстваха 23 души – преподаватели, докторанти и студенти по психология. Присъстващите проявиха голям интерес към дейностите и опита на НХЦ в областта на деинституционализацията и към интернет платформата Платформа за закрила на детето Childhub.org.

Беше представено и проведеното в рамките на проекта „Базисно изследване за определяне на потребностите от обучения на специалистите от сферата на закрила на детето в Югоизточна Европа“.

Резултатите от изследването дадоха основа за дискусия относно удовлетвореността на студентите от предложеното им обучение по психология и в какво то може да се подобри. И студенти, и преподаватели се обединиха около полезността на обсъждането на конкретни казуси, чрез които да се прилага наученото теоретично познание.

В спонтанно възникналата дискусия участниците споделиха, че подобни продукти като платформата Childhub.org (онлайн базиран ресурсен център за обмяна на международен опит) с възможността за дистанционен обмен на опит, с онлайн обученията (уебинари) и особено с онлайн дискусии по актуални конкретни случаи от практиката, биха могли да запълват тази ниша от потребности.

Translate »