Нашата работа

,

Среща на партньорите по проекта ни в Кюстендил

На 21 юни 2013 г. в офиса на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ се проведе среща на партньорите по проект “Спиране на маргинализиране на ромите в град Кюстендил, България чрез създаване на модел за развитие на общността”, финансиран от Фондация Велукс.

В срещата участваха представители на Община Кюстендил и фондация „Здраве и социално развитие. Бяха обсъдени въпроси, свързани със създаването на Консултативен съвет по проекта в гр. Кюстендил. Планирани бяха дейности по предоставянето на услуги за ромската общност, както и следващия етап в работата на местните екипи.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »