Нашата работа

,

Допитването за гледната точка на млади роми от Кюстендил приключи, очакват се резултати

Приключи пилотната фаза на проект „Представители на квартал Изток – гр. Кюстендил изследват общността си“, ръководен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Местният изследователски екип, наречен  „Екип Изток“, интервюира млади хора от ромската общност, завършили средно образование през настоящата учебна година.  В рамките на изследването беше търсено мнението за проблемите на общността, както и възможните механизми за справяне с тях.

В периода 1-2 юли 2013 г. консултантите по проекта Анди Билсън и Джез Бъфин от Университета в Централен Ланкашир, Великобритания, проведоха трето обучение на изследователския екип, по време на което бяха обсъдени предложенията за промени по въпросника и начина на провеждане на интервютата. Екипът продължава да събира и анализира данни и се подготвя да изработи първия си доклад с резултатите от изследването. Проектът започна през месец юни 2013 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »