Нашата работа

Завършиха обученията на социалните работници от софийските отдели за закрила на детето

На 21 юни 2013 г. приключи цикълът от обучения на социални работници от отделите за закрила на детето на деветте столични дирекции „Социално подпомагане“.

И трите групи, които взеха участие в обученията, споделят загриженост по няколко основни теми

  • нивото на квалификация на служителите в отделите не отговаря на сложността и спецификата на тяхната работа,
  • недостатъчна координация между различните звена както в системата, така и между всички институции и партньори, участващи в процеса,
  • недостиг на човешки и финансови ресурси.

Сериозно препятствие в работата на екипите е и лошото материалното и техническо обезпечаване. Не се предоставят елементарни условия на работа като хартия, техника и карти за градски транспорт. Работи се с най-рисковите групи, а служителите са неподкрепени и не получават никаква форма на защита. Всичко това води до накърняване на престижа на системата и голямо текучество.

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца се ангажира да предприеме действия в посока разрешаване на някои от тези проблеми след договаряне с Агенцията за социално подпомагане.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »