Нашата работа

,

Проведе се среща на изследователските екипи

На последната среща на изследователските екипи по проекта в Кюстендил, която се проведе в края на март, взе участие представителят на Велукс – г-н Крисчън Холтет. Това даде възможност той да се запознае „от първа ръка“ с развитието на изследователските проекти.

Боян Василев (от екипа на Фондация „Здраве и социално развитие“) информира, че на този етап всички дейности по проекта са стартирали и вървят много добре. Има задоволителен интерес към тях от страна на общността, а най-добри са отзивите за детската градина – родителите сами отбелязват напредък в развитието на децата. По изследването „Джобове на бедността“ предстои изготвяне на доклад за София, а в Кюстендил все още текат интервютата.

Доц. Елена Андонова, координатор екипа на департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ сподели, че при създаването на Методологията за оценка на детското развитие на ромските деца – модул за оценка на социални умения на деца в предучилищна възраст, е важно да се отчетат техните културни и етнически особености. Липсата на добро владеене на български език е един от ключовите моменти и предизвикателства пред екипа.

Срещата беше първата за проф. Людмил Христов – ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ към НБУ. Той представи филмовия екип, който ще документира проекта.

Проф. Илона Томова (Българска академия на науките) сподели, че ще започне ново изследване под нейното ръководство на тема „Репрезентациите на служителите в държавните и местни институции на властта в Кюстендил за ромите в града и визиите за тяхната интеграция.“

Анжела Филипова и Арсо Ганев – ръководители на местния изследователски екип към Ноу-хау центъра, НБУ разказаха за предстоящата нова изследователска фаза по проекта. Фокусът ще бъде върху две теми: бедността (многодетните семейства – как живеят, как оцеляват и как се справят с бедността) и създаването на семейство (млади семейства, сключили брак след навършване на пълнолетие; изучаване на ползите от по-късния брак).

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »