Нашата работа

, ,

Проекти за промени в общността и нови изследвания

Ромският екип от изследователи, към  Ноу-хау центъра за алтернативни грижи създаде първите си проекти за промени в общността. Те използваха резултатите от направеното от тях изследване на факторите, които помагат на децата от общността да завършват средно образование.  Екипът ще работи с деца от  1-2 и 7-8 класове, с техните родители и учители. Целта на всички проекти е да се повиши броят на децата, записали и завършили средно образование. Дейностите в тях са:

  1. Сформиране на театрално-танцова група от ученици от 7 и 8 клас, която ще подготви мюзикъл;
  2. Изработване на „План  за образователна адаптация на децата от кв. „Изток”, гр. Кюстендил”, който да актуализира дейностите на стария;
  3. Активизиране работата на училищните настоятелства, стимулиране на активността на родителите в основните  училища;
  4. Създаване на училищен клуб „Аз реших да уча!” за деца от 7 и 8 класове;
  5. Създаване на група от 10 младежи от 9-10 класове от ромски и български произход, които да развият свои инициативи с цел създаване на нови приятелства и преодоляване на предразсъдъците;
  6. Подпомагане на група от 10-15 деца от 1 до 4 клас в усвояването на учебния материал.

Екипът на Ноу-хау центъра реши да изучава две нови, важни за общността  теми – бедността и създаването на семейство. За целта бяха избрани още 6 представители на ромската общност, които да се включат в новите проекти. С това групата се увеличи до 13 човека. Тя премина през обучения, проведени от  проф. Анди Билсън и проф. Джез Бъфин, a членовете на стария екип ще станат ментори на новите си колеги.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »