Нашата работа

, ,

Среща с младежи в преходно жилище “Шарената къща”

Младежката група към Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца проведе среща с младежи в преходно жилище “Шарената къща”. Целта на срещата бе споделяне и обмен на опит между младежи със сходен житейски опит, но на различен етап от прехода към самостоятелен живот.

Сред дискутираните теми бяха

  • трудностите пред младите хора в процес на деинституционализацията,
  • изборите и полезните решения,
  • добрият опит и личен пример,
  • какво може да се направи за децата, на които предстои преход.

Младежката група към НХЦ е формирана в рамките на проект, наречен “За деинституционализацията от първо лице”. Тя се състои от 11 млади хора на възраст 18-29 г., прекарали част от живота си в институция. Целта на този проект бе интегриране на опита и препоръките на младите хора в процеса на деинституционализация.

Следващите стъпки, които групата предприема са свързани с идентифицираната липса на информация, съответстваща на конкретната възраст на децата в резидентна грижа, и ползотворна за изграждането на адекватна представа за предстоящия живот след дома.

Понастоящем групата се сътои от 6 човека, сред тях двама студенти по социални дейности, специалист по информационни технологии и интериорен дизайнер.

Младежите планират поредица от дейности, с които да запълнят тази липса на подходяща за децата информация. Най-общо дейностите им се обединяват в три направления:

  1. Посещения на деца в резидентни институции, запознаване с конкретните интереси на децата и представите им за бъдещо професионално развитие, съответна подготовка и провеждане на информационни срещи спрямо конкретните интереси и въпроси на децата (полезни връзки с професионални организации, курсове за кандидатстване, университети и т.н.).
  2. Посещения на млади хора в процес на преход към самостоятелен живот – обмен на опит от типа peer-to-peer (равни с равни), в който ще се получи адекватна информация за трудностите на младите хора в прехода и ще се генерират нови полезни решения.
  3. Създаване на интернет-базиран информационен портал за деца в институции и младежи в преход към самостоятелен живот.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »