Нашата работа

, ,

Ромски екип ще участва в създаването на Модел за развитието на общността

На 8 юни 2013 г. в гр. Кюстендил приключи първият етап от подготовката на изследователи от ромския квартал „Изток” в града в рамките на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, финансиран от Фондация Велукс. Те ще интервюират различни групи от ромската общност за техния живот и за начините, по които те се справят с трудностите и предизвикателствата на ежедневието. На базата на тези данни, екипът ще участва в създаването на Модел за развитието на общността, което е цел на проекта.

Групите, които ще бъдат поканени да участват в изследването са:

  • майки,
  • бащи,
  • безработни,
  • възрастни хора.

Първите участници в изследването ще бъдат завършилите средното си образование роми. В интервютата те ще разкажат за това какво им е помогнало да останат в училище и да го завършат успешно.

Галина Маркова, обучител и супервизор по проекта, проведе обучение по темата „Фокус-групата като метод за събиране на качествени данни”. След провеждане първите интервюта, екипът ще премине през втори етап на подготовка, който ще включва приключване на дизайна на интервюто и анализ на данни. Обучението ще бъде водено от консултантите Джез Бъвин и Анди Билсън от Департамента „Социална работа“ на Университета в Централен Ланкашир, Великобритания.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »