Нашата работа

Обучителна програма за подготовка и супервизия на професионалисти, работещи с  трайно изолирани индивиди и групи

Участието в обучителната програма цели придобиването на знания и умения за работа с т.нар „трудни клиенти“ от трайно изолирани групи и индивиди. Работна дефиниция за „трайно изолирани” клиенти и групи са онези, подложени на изключване по повече от 2 критерия: етнос, деца, лишени от родителска грижа, увреждания, сексуална ориентация, джендър, бежанци и мигранти.

ДИЗАЙН НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ

Обучителната програма се състои от модули, съдържанието, на които, се развива на базата на потребностите от знания и супервизия. Програмата е организирана като работа в малки групи. Записването в нея става на базата на интервю, в което се оценява опита, с който участникът влиза в нея. Предлагат се възможности и за дистанционна и индивидуална супервизия.

Желаещите да се включат в обучителните модули или имат нужда от супервизия изпращат заявка за обучение/супервизия и екипът договаря час за интервю и предлага програма за реализирането и.

РЕЗУЛТАТ ОТ УЧАСТИЕТО В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

  • по-добро разбиране на особеностите на работата с трайно изолирани индивиди и групи и ролята на екипа като инструмент за промяна;
  • знания и умения за ефективни интервенции на групово и индивидуално ниво;
  • знания за финкцията и ролята на всеки един професионалист в системата на предлаганите услуги и умения за вътресекторно сътрудничество;
  • умения за използване на конкретни инструменти за оценка и планиране на работата с трайно изолирани групи и индивиди, както и за оценка качеството на работата;
  • умения за ефективна подкрепа в и от мултидисциплинарен екип;
  • умения за намиране на решения на конкретни трудни казуси;
  • умения за справяне с рискове от професионално прегаряне;
  • умения за водене на интервизия/супервизия в зависимост от професионалния опит.

Обучителната програма е разработена е по проект „Регионална интердисциплинарна платформа за обучение”,  финансиран от Фондация „Оук“, Европейска комисия – Брюксел и Австрийска агенция за сътрудничество и развитие.

КООРДИНАТОР: Галина Маркова-Дерелиева

ЕКИП НА ПРОГРАМАТА: Милена Маринова, Радостина Антонова

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »