Нашата работа

,

„Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа“ организира работно посещение за шест неправителствени организации от България

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в рамките на проект „Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа“ организира работно посещение в Яш, Румъния. Участваха колеги от шест неправителствени организации от България, заедно с колеги  от Албания, Босна и Херцеговина, Молдова и Сърбия. Домакини на срещата бяха Terre des Hommes, Румъния и румънската Федерация на неправителствените организации за социални услуги.

Новаторски инициативи в социалната сфера

Работната визита включваше посещение на седем румънски организации активно работещи в Яш – най-слабо развития регион в северната ни съседка. Румънските колеги представиха редица новаторски инициативи в социалната сфера. Споделиха и опита и успехите си в отношенията с местната и държавна власт с цел гарантиране на устойчивостта на инициативите.

World Vision в Негрещи, окръг Васлуй работят с деца и семейства от маргинализирани общности в над 13 населени места. Районът  се характеризира с изключителна бедност. Тя е с 47% по-висока от средната за страната и огромен процент безработица. Организацията използва мултидисциплинарен екип и си партнира с общината в разнообразните дейности за подкрепа на децата и семействата:

  • извън училищни дейности;
  • превенция на насилието у дома и в училище;
  • предприемачески курсове за стартиране на малък бизнес за родителите;
  • курсове по фермерство и животновъдство – Как да съм добър стопанин;
  • насърчаване на доброволчеството за конкретни каузи от значение на местната общност;
  • регулярни общностни срещи между хората, местната власт и НПО.

Основната им цел е да възродят смисъла на идеята да живееш в общност като научат хората как да работят заедно, да се подкрепят и да си помагат взаимно, преодолявайки наследената от комунистическото минало компрометирана идея за „общото благо“.

Смисълът на идеята да живееш в общност и хората как да работят заедно

Каритас – Яш представиха своя Ресурсен център за деца и младежи „Дон Боско“, в който предоставят допълнителна образователна подкрепа за деца под формата на следучилищни занимални и консултиране и подкрепа на деца и семейства. Част от работата са  7-те мобилни екипа за домашни грижи и подкрепата на възрастни хора и хора с увреждания.

От скоро имат програма за “start-ups”, както и защитена работилница за производство на различни предмети от хора с увреждания. Обучават членове на семействата как да се грижат за трудноподвижни възрастни хора или хора с увреждания от семейния кръг, така че да съхранят собственото си здраве и безопасност. Поддържат мултидисциплинарен екип, като се опитват да предлагат услуги спрямо нуждите на хората в общността.

Основното финансиране се предоставя от църквата и общината

Фондация „Солидарност и надежда“ е създадена в Яш от местната православна църква с цел да предоставя широк набор от услуги за най-уязвимите деца и семейства в областта. Основното финансиране идва от църквата и общината. Хората, които работят са специалисти – социални работници, психолози, учители и др. Ползват услугите и на много местни доброволци.

Към момента имат три дневни центъра за деца, в които организират следучилищни занимални за подготовка на домашни и наваксване с изпуснатия учебен материал.

Имат случаи с 8-10 годишни деца, които никога през живота си не са били на детска градина или училище, защото са без лични документи и държавата не подозира за тяхното съществуване. Съдействат за изваждането на документи и работят усилено с децата, за да наваксат бързо и да бъдат записани в местните училища. Консултират семейства и предоставят рехабилитационни услуги на зависими младежи или родители от наркотици, алкохол, хазарт.

Поддържат социална кухня, в която всеки ден се предлага топъл обяд на децата от центъра, както и на бездомни или социално слаби хора, а в рамките на деня всеки е добре дошъл за кафе, сок и дребни сладки.

Към един от дневните центрове, в едно от близките до Яш села, има конна база, където се предлага безплатна хипотерапия за деца с увреждания, като това е единственото подобно място в цялата област.

Превенция на настаняването на деца с увреждания в институции и подкрепа за семействата им

Фондация „Звезда на надеждата“ и Фондация „Бетани“ работят основно с деца, младежи и хора с увреждания от Яш и областта.  Благодарение на тях се създават множество родителски организации, включително и първата Федерация на родителите на деца с увреждания.

От няколко години основен фокус на работата им е превенция на настаняването на деца с увреждания в институции и подкрепа за семействата им. Това включва мобилни рехабилитационни услуги в изолирани села и малки населени места. И двете фондации поддържат Дневни центрове за деца с увреждания, предлагат обучения на родителите как да допълват рехабилитацията у дома, как най-адекватно да обгрижват децата си.

Основният катализатор за промяна, който са открили, е в това да събереш хората заедно

Основният катализатор за промяна, който са открили, е в това да събереш хората заедно – не само децата, не само родителите, а цялата общност, местната власт, НПО, бизнеса, всички на едно място. От няколко години вече има създадени организации на самите деца с увреждания, които са минали през техните услуги. Тези деца са успели да завършат успешно училище и дори университет и сега вече сами лобират за собствените си интереси пред държавата и местната власт.

Фондация „Бетани“ има и богат опит в работата с доброволци в училище и в общността и създаването на така наречените междупоколенчески клубове, в които млади и възрастни хора общуват заедно, събират се редовно и споделят опит и общи интереси по различни теми. Темите са например поезия, изобразително изкуство, градинарство, занаяти, местното културно наследство и обичаи и др.

Фондация „До теб“ стартира преди повече от 14 години с Дневен център за младежи и хора с увреждания в Яш. В последствие отварят още два клона в Търгу Муреш и Констанца. През годините основно на проектен принцип са поддържали редица защитени работилници за хората и младежите с увреждания, свързани с производство на свещи, керамика, картички и други продукти.

Създават печелившо социално предприятие

Преди три години Управителният съвет на фондацията се събира и взима решение, че за да се гарантира независимостта от проектно финансиране на съществуването на организацията и дейностите за хората с увреждания ще трябва да се създаде печелившо социално предприятие. След обстоен анализ на приходите и разходите и професионално маркетинг проучване на румънския пазар и с подкрепата на европейско финансиране създават „Util Deco“.

40% от работещите са хора с увреждания

Предприятието е огромно с клонове в трите румънски градове, като в централата в Яш се помещават шивашки цех, печатарски цех и отдел „Архиви“. Там различни институции и организации от цялата страна могат да дадат документацията си за професионално архивиране и да наемат пространство за съхраняването й. 40% от работещите са хора с увреждания, а останалите 40% са хора в затруднено положение – например младежи, излизащи от институции, самотни родители, безработни хора в пред-пенсионна възраст и т.н.

Всички те преминават през стандартно интервю за работа, тестови период и поредица от обучения. Останалите 20% са с мениджърски, административни, PR, маркетинг, транспорт и счетоводни функции. Всички поръчки се правят и предплащат онлайн през специален сайт и едва след това се пристъпва към тяхното изпълнение. По този начин предварително се гарантира пазара на произведените неща.

През 2016 г. предприятието вече е на печалба, като очакванията за следващата година са за нарастване на печалбата, така че да покрие по-голямата част от разходите за услугите за хора и младежи с увреждания, които фондацията предоставя.

Последната част от посещението бе посветена на успешния опит на румънските неправителствени организации в създаването и поддържането на коалиции с цел лобиране за законодателни и финансови промени и разкриване на нови услуги на държавно и местно ниво.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »