Нашата работа

, ,

Заключителна национална среща по PEER

Заключителната национална среща по проект PEER – Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth (Участие, Преживяване, Овластяване на ромски млади хора) събра участниците в проекта. Целта беше да се видят постигнатите резултати и възможности в областта на младежкото и ромско участие.

Събитието се проведе в Есенс център на 29 ноември 2016 г.

Ръководителят на проекта Борислава Мечева представи наръчник за фасилитатори, създаден по проекта. Представен беше и мултимедиен наръчник по детско участие.

Фасилитаторите на групи споделиха своя опит от работата си с деца и младежи. Контекстът на работата беше в различни групи: училище, затворена институция, група в общността.

Повече информация за проекта може да получите от уеб сайта http://www.peeryouth.eu/

Translate »