Нашата работа

, ,

Стартира първото по рода си проучване в България за психологична оценка на деца от 0 до 7 г.

Специалисти от Нов български университет, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Софийски университет „СВ. Климент Охридски“ стартират първото по рода си проучване в България, насочено към практиката за психологична оценка на деца от 0 до 7 г. и използваните за тази цел инструменти от специалистите.

Въпреки че психологичното изследване не се ограничава до прилагането на психометрични инструменти, разполагането с такива е предмет на много дискусии и вълнения сред специалистите в България.

Предвижда се да се събере информация от психолози, работещи в сферата на здравеопазването, образованието и социалните услуги. Анкетното проучване ще бъде проведено в цялата страна.

Проучването ще допринесе за оценка и подобряване на качеството на услугите за деца от 0 до 7 години.

За повече информация: http://psyassessment.org/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »