Нашата работа

МТСП се срещна с детски правозащитни организации

На 29.05.2017 г., в Министерство на труда и социалната политика се проведе работна среща между социалния министър г-н Бисер Петков и представители на неправителствени организации. Тя беше инициирана от министъра и на нея присъстваха представители на 24 НПО, работещи в сферата на деинституционализацията и социални услуги за деца и семейства.

Целта на срещата беше да се представи новият екип на МТСП, както и екипът да се запознае с работата на НПО, да чуе техните очаквания, предложения за инициативи и политики в областта на заетостта и социалните услуги за деца.

Министър Петков заяви, че това е първата от поредица срещи, които ще продължат в различни формати. Той отбеляза, че специфични ангажименти на правителството по отношение на предстоящото председателство на ЕС през 2018 г. ще бъдат темите за ранно детско развитие и социалното предприемачество.

Представител на срещата от страна на Ноу-хау центъра беше г-жа Валентина Симеонова. Тя посочи от името на Коалиция “Детство 2025” най-важните приоритети в политиката за ДИ за предстоящия период.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »