Нашата работа

,

Oбучение по социална работа с бежански деца

Националната асоциация за приемна грижа и Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет обявяват възможност за участие в обучителна програма за социална работа с непридружени деца – мигранти.

Възможността е за 4 участника.

В програмата могат да се включат социални работници, психолози, приемни родители, студенти, които имат базови знания за детското развитие, управлението на случай и интерес към социалната работа с непридружени деца – мигранти.

Лаборатория по социална работа

В рамките на програмата одобрените кандидати ще преминат през лаборатория по социална работа, която включва обучения и супервизии в следните области:

  • Управление на случай в социалната работа
  • Основни теории в детското развитие и семейните отношения
  • Развитие на обучителни програми за подготовка на специалисти в социалната работа за непридружени деца – мигранти.

От включените кандидати се очаква да участват в екипи, които провеждат обучения за приемни родители, социални работници, учители и здравни работници, по отношение на социалната работа с непридружени деца – мигранти и изобщо с деца – мигранти и техните семейства. Към момента такава група е формирана с участието на социални работници и психолози, които са обучени в водещ европейски модел за социална работа с непридружени деца – мигранти.

Обученията ще бъдат представени от водещи специалисти по социална работа, които работят (или са консултанти) на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Завършването на програмата ще даде възможност на професионалистите да развият своите умения и компетенции в областта на социалната работа, както и да са част от обучителен екип.

Първото обучение е планирано за периода 29 юни – 1 юли 2018 г.

Участниците от страната покриват разходите си за транспорт и престой в София, където ще се провеждат обученията.

Кандидатстването става с мотивационно писмо, в което кандидатите описват мотивацията си за участие в лабораторията. Националната асоциация за приемна грижа и Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца ще проведат събеседвания с избрани кандидати. Молим кандидатите да посочват в мотивационното писмо контакти за обратна връзка, за да бъде проведено събеседване с тях лично (ако са от София) или онлайн (ако са от страната).

Изпращайте мотивационните си писма до 15 юни 2018 г., петък, на e-mail: pr@napg.eu

Ако имате въпроси, свържете се с Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа, на тел. 0888 27 12 83.

Translate »