Нашата работа

,

Одобрена е концепцията за Закона за социалните услуги

На 29.05 в МТСП се проведе работно заседание на работната група за изработване на концепция за закона за социалните услуги. Работната група прие изработения първи вариант на концепцията, подготвена като резултат от продължителни консултации и тематични дискусии на представители от всички сектори, институции и НПО.

Вариантът на концепцията на този стратегически документ, който съдържа изключително важни нови моменти за развитие на социалната система, ще е повод да се направи качествена реформа в сферата на социалните услуги.

Така одобрената концепция ще бъде публикувана за обществено обсъждане на сайта на МТСП и портала на МС за обществено обсъждане на 1.06. за срок от един месец. Призоваваме всички заинтересовани страни да се запознаят със съдържанието на концепцията и да дадат своя принос.

Translate »