Нашата работа

, ,

Обсъждане на обучителни програми по социална работа в Будапеща

Осем университета обсъдиха в Будапеща разработени обучителни програми по социална работа

Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето” (финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм+) събра международен екип от обучители и университетски преподаватели по социална работа. Целта е разработване на обучителни програми и материали, които да отговарят на актуалните глобални предизвикателства пред развитието на хората: миграция, бедност, маргинализация на хора и общности, насилие.

Университети със специализирани области на умения и опит

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит:

  • Университет на Стърлинг, Шотландия
  • Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова
  • Университет на Кент, Великобритания
  • Белградски университет, Сърбия
  • Университет Букурещ, Румъния
  • Нов български университет, България
  • Университет на Прищина, Косово
  • Университет на Тирана, Албания

Terre dеs Hommes, Фондация “Лозана” в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, подържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат.

Синхронизират се добри практики на преподаване от Европа

По време на проведената в Будапеща работна среща на експертите се обсъдиха последни детайли по разработените обучителни програми в 8-те страни, участнички по проекта. Обучителните програми и материали бяха представени на национално ниво по време на специално организирани събития в рамките на проекта.

Продуктите отразяват както съвремените предизвикателства пред социалната работа, така особеностите на местните контексти; в тях се синхронизират добри практики на преподаване от Европа и философията на на базираната на права социална работа с деца и семейства.

Модул за дистанционно обучение

Важен продукт от проекта е разработеният модул за дистанционно обучение. Модулът развива умения и надгражда знания за работа с деца и семейства, бежанци от Близкия Изток. Отразява особеностите в законодателството и предоставяните услуги в страните от Европа, които предоставят закрила на бежанци. Модулът ще бъде достъпен за дистанционно обучение от м. август 2018 г. на он-лайн платформата за закрила на детето: www.childub.org.

Отговор на проведено проучване относно дефицити на университетското образование

Проектът се реализира в отговор на проведено проучване относно дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа. Установените дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа са:

  1. липса на стандарти за социална работа,
  2. възможности за интерактивно обучение и практика, която да отговаря на стандартите.

Продуктите от проекта са инкорпорирани в стартиращата през есенния семестър на учебната година 2018/2019 г. нова програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ към Департамент „Здравеопазване и социална работа“, Нов български университет.

Translate »