Нашата работа

,

Българският контекст за деинституционализация в „Регионална интердисциплинарна платформа за обучение“

В началото на ноември, като част от дейностите по проект Регионална интердисциплинарна платформа за обучение”, финансиран от Фондация Оук, Европейска комисия – Брюксел и Австрийската агенция за сътрудничество и развитие, Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца имаше възможността да приеме представители на високо равнище от Румъния, Молдова и Хърватия. Те бяха запознати с мобилните услуги, разработени като част от процеса на деинституционализация в България.

Гостите бяха представители на Министерство на демографията, семейството, младежта и социалната политика на Република Хърватска, Отдел за закрила на детето към Областна управа към регион Горж в Румъния и Министерство на правосъдието (Пробационни програми) на Република Молдова.

Тридневната програма включваше срещи и разговори с представители на неправитeлствени организации в градовете София и Пловдив и на Община Пловдив.

На 9 ноември Мариана Писарска и екип на ЦСРИ към Сдружение „Деца и младежи“ разказаха за дългогодишната работа на Сдружението с деца и младежи на улицата. Георги Симеонов от фондация „Надежда и домове за децата“ представи моделите на организацията за активна семейна подкрепа и областен координационен механизъм по деинституционализация.

Основните въпроси от страна на гостите бяха насочени към начините на взаимодействие между държавните структури и неправителствения сектор, както и към специфичните методи и интервенции, насочени към различните целеви групи и техните потребности.

На 10 ноември 2016 г. в гр. Пловдив домакини на гостите бяха фондация „За нашите деца“, Комплексът за социални услуги за деца с увреждания с неговия директор д-р Иглика Казанджива, както и г-жа Веселина Ботева, Директор на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив. Те разказаха за отделните аспекти на процеса на деинституционализация в града и преструктурирането на старите домове за бебета в комплекси за социално-здравни грижи за деца, за процеса на въвеждане и установяването като добра практика на приемната грижа.

Мобилни услуги, насочени към затваряне на входа към институциите

От особено значение за гостите беше практиката на мобилните услуги, насочени към затваряне на входа към институциите. Тези услуги са част от уникалния модел за деинституционализация, реализиран в България през последните 10-тина години. Специално обучени професионалисти от помагащите професии (лекари, медицински сестри, социални работници и психолози) интервенират на ниво общност и родилно отделение и подкрепят майките и семействата в риск при взимането на решение да отгледат, а не да изоставят в институция своите деца.

„Преди да дойда в България, аз знаех, че вие имате много добър модел за провеждане на деинституционализацията. По време на посещението се опитах да сравня хърватския модел с българския и вече имам много идеи, както какво искаме да приложим от вашия модел и какво можем да избегнем като грешки. Имаме много общо като проблеми, с които се борим. За мен беше важно, че посетихме различни услуги и на място, на живо видяхме, как се извършва работата. Впечатлена съм от виското професионално ниво на специалистите в България. Това, което бихме могли да избегнем сега в Хърватия е да не затваряме старите институции преди да сме изградили новите като сгради и човешки ресурс, т.е. да имаме по-добро планиране на процеса. Това, което бих искала да въведа в Хърватска на базата на вашия опит е повече НПО да бъдат включени като доставчици на услуги.“ Милена Корен, Хърватия

Процедура за интервениране в родилните отделения

Гостите задаваха множество въпроси относно процедурата за интервениране в родилните отделения и за успешността на тези услуги. Впечатление направи високият процент на успеваемост на този вид услуги, напр. за годините, в които екипът на фондация „За нашите деца“ в гр. Пловдив интервенира в родилните отделения в града, те имат 3-4 неуспешни случая и детето е било изоставено в дом.

Законодателството за приемната грижа е обща тема за всички четири държави

Дискусия предизвика услугата „приемна грижа“. Гости и домакини търсеха най-добрите варианти за гарантиране на правата и балгополучието на децата, настанени в приемни семейства. Законодателството в тази област е обща тема за всички четири държави, чийто представители участваха в дискусията.

„Преди да дойда тук знаех, че сме на почти едно и също ниво в процеса на ДИ и се надявах да обменим опит за това. По време на визитата успях да получа информация относно системата и процеса на ДИ. Много бих искала да направя в моя регион подобно на вас коалиция от НПО, които да работят съвместно с държавата за ДИ. Впечатлена съм от модела за работа с целите семейства и догодина ще искам да реализирам практиката „синя стая“. За мен беше невероятно да видя, как толкова добри специалисти правят толкова много добри дейности с толкова малък бюждет. Може би е част от вашата менталност, но аз съм сигурна, че специалисти с такава вътрешна мотивация и сила ще доведат процеса на ДИ до добър край.“ Корина Драган, Румъния

Услугата „Синя стая“

В петък, 11 ноември 2016 г., екипът на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики запозна гостите с две от програмите, развивани от организацията, а именно работата със семейства и работата с деца и младежи правонарушители. Госите бяха впечатлени от услугата „Синя стая“, която цели предотвратяване на вторична виктимизация на деца, въвлечени в престъпления или преживели насилие.

В „Синята стая“ деца и младежи биват разпитвани от служебни лица само веднъж и в защитаваща ги и щадяща среда. В тази стая също така, под наблюдението и грижата на специалисти, деца срещат свои родители, които не са виждали от години и така екипът опосредства общуването в семействата с цел благополучието на детето.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »