Нашата работа

, , ,

Представяне на анализ на координацията и комуникацията между държавните проекти за деинституционализация на ниво община

На 5 юни 2013 г. от 13 часа Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ ще проведе работна среща на тема „Комуникацията в процеса на деинституционализация – възможност за творчески решения“. Събитието ще се проведе в Центъра за култура и дебат “Червената къща” (ул. “Любен Каравелов” № 15)

На срещата ще бъдат представени  резултатите от изследването на центъра „Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България на общинско ниво“, проведено в периода април-юни 2012 г. от екип на Институт за социални дейности и практики и Социологическа агенция „Алфа рисърч“ и обхваща територията на три общини – Столична, Русе и Чирпан.

Срещата има за цел да бъдат представени данните от изследването, като в диалог с участниците и през призмата на позитивните практики се обсъдят идеи за интегриране резултатите в ежедневните дейности на екипите на проектите по деинстититуционализацията.

Участниците ще обсъдят комуникацията и координирането на дейностите в  полето на деинституционализация и ролята им на ресурс за творческо и устойчиво развитие на процеса на деинституционализация. В допълнение, по време на срещата ще бъде представен изследователския метод PAAR, насочен към анализ на успешни решения, от неговия автор проф. Тони Гей, директор на ReflectiveLearning International.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »