Нашата работа

, ,

Представихме изследването си “Деинституционализация: Случаят България”

Ноу-хау центърът представи изследването си “Деинституционализация: Случаят България”. Събитието събра повече от 50 представители на държавни и общински институции (МТСП, АСП, ММС, ДАЗД, МЗ), неправителствени организации, експерти в сферата на деинституционализацията. Домакин на събитието беше г-жа Росица Димитрова (зам.-министър на МТСП).

Фасилитатори на срещата бяха проф. Бари Пърси-Смит (University of Huddersfield, UK), консултант на изследването, и д-р Галина Маркова, ръководител на Ноу-хау центъра.

Изследването на процеса на деинституционализацията: случаят България (част 2) на Ноу-хау центъраза алтернативни грижи за деца обхвана четири области в страната и изучи процеса на деинституционализация в тях в периода октомври 2016 г. – май 2017 г.

Данните от междинните резултати бяха организирани в четири основни теми:

  1. как участват децата,
  2. включване на родителите,
  3. капацитет на системата и
  4. управление и планиране на деинституционализацията.

Участниците в работната конференция дадоха своята обратна връзка по основните теми.

Пълният текст на изследването част 1: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Deinstitucionalizacia-Sluchaiat-Bulgaria-first-part.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »