Нашата работа

, ,

Оценка на програмите на “Надежда и домове за децата” в България

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца започна изпълнение на оценка на изпълнението на програмите на “Надежда и домове за децата – клон България”. Оценката ще обхване периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Ще бъдат оценени постигнатите резултати, както и ролята на “Надежда и домове за децата” по отношение на реформата в процесите на деинституционализацията.

Оценката ще обхване 15 населени места в цялата страна.

За целите на изследването се предвижда да бъдат направени индивидуални интервюта и/или фокус групи с професионалисти, институции, представители на НПО, доставчици на услуги, родители и деца.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »