Нашата работа

,

Стартира портал за закрила на детето в Югоизточна Европа

Порталът за закрила на детето https://www.childhub.org/bg е иницииран от група физически лица и организации от 10 страни от Югоизточна Европа и в целия европейски регион.

Порталът създава професионална общност, която се стреми към по-безопасна, подкрепяща и приобщаваща среда за всички деца. Специалистите, които стоят зад портала, се обединяват за реализацията на този проект, за да осигурят на експертите по закрила на детето инструменти за работа и развитие, място за постоянно учене и комуникация и възможност те да се превърнат в част от силна регионална общност от практици.  Наличието на версия на портала Закрила на детето на 5 езика цели да развие екипността в и извън пределите на конкретните държави, партньори по проекта.

ЦЕЛ

Целта на портала Закрила на детето е създаването на общност от професионалисти, които си сътрудничат по повод подобряването на качеството на грижите за деца. Порталът Закрила на детето развива мрежа от специалисти от Източна Европа, които са ангажирани с обмен на знание, изграждане на екипи и застъпничество.

МЕТОДОЛОГИЯ

За идентифицирането на темите, които са фокус на портала Закрила на детето, проектът използва изследване на съществуващите практики и потребностите за тяхното обогатяване. Изследването дава оценка на контекста, в който се предоставят грижите за деца във всяка държава-партньор. Методите, използвани за набирането на информация в България, са:

 • проучване на стратегиите, плановете за действие и правната рамка на цялата система за закрила на детето,
 • фокус групи, които чрез дискусия да представят различните гледни точки, мотивация и впечатления на професионалистите, ангажирани със закрилата на детето.

ДЕЙНОСТИ

 • Създаване на устойчива мрежа от професионалисти;
 • Провеждане на обучения;
 • Безплатен достъп на професионалисти, деца и родители до знание чрез електронната платформа;
 • Обмен на знание между професионалисти с цел подобрено качество на грижите за деца;
 • Включеност на професионалисти, деца и родители в правенето на социални политики.

ПАРТНЬОРИ

Партньори в реализирането на проекта са:

 • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ – България,
 • Terre des Hommes Албания,
 • Save the Children – Босна и Херцеговина,
 • Hrabri Telefon – Хърватия,
 • Terre des Hommes – Косово,
 • Terre des Hommes – Молдова,
 • Terre des Hommes – Румъния,
 • Centre for Youth Integration – Сърбия,
 • Center for Excellence for Looked After Children –  Шотландия (CELCIS)

ПЕРИОД

Старт: 2016 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »