Нашата работа

,

Обучихме специалисти от центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

В средата на ноември 2016 г. в Горна Оряховица Ноу-хау център, НБУ проведе семинар на тема “Деинституционализация и привързаност”. В семинара участваха 16 служители на ЦНСТ за деца и младежи с увреждане и Център Мария, Горна Оряховица. Семинарът имаше за цел да представи основни понятия в работата с деца и да изследва трудностите, свързани с нея.

Професионалистите имат желание да учат от опита си и определят развитието на грижата в алтернативните услуги за деца като позитивно.

В същото време служителите отчитат недостатъчния брой обучения и супервизии за екипите. Водещи теми на срещата бяха индивидуална връзка с детето, мотивирането на родителите да посещават децата си и привличането на професионалисти от други институции да партнират в процесите по закрила. Семинарът беше проведен от Калина Йорданова и Симеон Тодоров.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »