Нашата работа

,

Приключи оптимизирането на съществуваща информационна система за проекта на ДАЗД „Детство за всички“

Експерти от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, департамент „Когнитивна наука и психология“ и административен отдел „Информационни технологии“ на НБУ приключиха работата по проект “Оптимизиране на съществуващата информационна система на ДАЗД”. Системата е създадена за целите на управлението на проект „Детство за всички”.

Уеб-базираното приложение дава възможност за въвеждането и поддържането на данни свързани с развитието на децата, напускащи 34 институции в края на тази година. Софтуерът беше връчен на ДАЗД на 2.6.2014 и предстои неговото официално представяне пред по-широк кръг представители на МЗ, МТСП, АСП и ДАЗД.

Очаква се новите услуги в общността да надградят и поддържат актуална информацията, която ще бъде първоначално въведена от вече обучените над 100 служители и координатори по места.

НБУ предостави компютри на 17 от институциите за целите на проекта.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »