Нашата работа

Работата ни през последните три години беше представена в НБУ

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ проведе кръгла маса, на която присъстваха представители на академичната общност, неправителствени организации, изследователски, консултантски екипи и студенти. Целта на кръглата маса бе да бъде представена работата на Центъра през последните три години и да бъдат предложени нови форми на интердисциплинарно сътрудничество, което да катализира нови изследвания, да даде възможност за включването в тях на по-широк кръг от преподаватели и студенти.

Вредата от институционалното отглеждане на деца и ролята на университетите

Д-р Галина Маркова отчете работата на Ноу-хау центъра, спирайки се на вредата от институционалното отглеждане на деца, което води до трайни, в много от случаите непоправими дефицити в развитието им. Тя постави акцент върху ролята на университетите, които на много места по света са ангажирани с измерването и изследването на програми за работа с травмирани деца. На фокус тя постави усилията, които екипът на центъра полага в посока на това да бъдат променяни нагласите на хората, защото независимо от това, че процесът на деинституционализация е вече в ход, изоставянето на деца в България продължава – около 2000 деца годишно се настаняват в домове.

Постиженията на Ноу-хау центъра

В отделна презентация д-р Маркова се спря по-обстойно на резултатите от тригодишната работа на Центъра. Като изключително ценно постижение тя спомена изработената за ДАЗД единна информационна система за събиране и поддържане на данни за децата, които ще напуснат институциите в края на тази година. Г-жа Наталия Михайлова, изследовател по проект към НХЦ, представи и финалните резултати от изследването „ДИ – Случаят България“.

„Говорете на обществото за това, което правите“, с тези думи доц. д-р Росен Стоянов, декан на Магистърски факултет на Нов български университет, се обърна към екипа на Ноу-хау центъра.

Д-р Стоянов приветства  д-р Галина Маркова за успешно приключилия проект и подчерта, че доброто комуникиране на това, което центърът постига е ключово за промяната в нагласите по отношение на грижите за децата, която искаме да видим в цялото общество.

Реформата трябва да се случва на базата на български доказателства

Г-жа Пресияна Манолова, програмен координатор на фондация „Оук“ за Източна и Централна Европа представи целите и приоритетите на фондацията и сподели колко важна е ролята на академичната общност и изследователската работа в разработването на обосновани на данни политики.

Г-жа Надя Шабани,  програмен директор на Българския център за нестопанско право сподели опит от активната си работа в полето на реформата и изведените поуки, че реформата трябва да се случва на базата на български доказателства, проучвания и знания, а не адаптиране на чужди практики.

В същия дух беше и изказването на г-жа Иванка Шалапатова oт фондация „За нашите деца“, която подчерта, че НБУ има роля в изучаването на деинституционализацията и изрази готовността на фондация „За нашите деца“ за сътрудничество в изследователската работа на Центъра и провеждане на стажове на студенти от НБУ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »