Нашата работа

, , ,

Публикуваме изследване на деинституционализацията в България

Верни на използвания изследователски метод, базиращ се на участие и учене от опита от деинституционализацията, екипите на проекта и Ноу-хау център организираха конференция, на която представиха финалния доклад Деинституционализация: Случаят България.

На събитието се представиха  находките от изследването пред представители на централната власт на национално ниво, на Европейската комисия, на НПО и общини, на професионални съюзи и академична общност, пред експерти в работата с деца и семейства.

Процесът остава държавен и европейски приоритет

Темата за приоритизирането на деинституционализацията като над-партийна задача беше поставена чрез участието на заместник- министрите на труда и социалната политика на последните правителства, двама председатели на Държавната агенция за закрила на детето, които дадоха гаранции за продължаване на процеса и очертаха специфичните си ангажименти в тази област.

С ангажираното си участие в конференцията представителят на Европейската комисия допринесе към усещането за сигурност на хората, работещи в деинституционализазцията, като препотвърди, че процесът остава европейски приоритет. Той също заяви, че резултатите от изследването ще се използват при създаване на стратегии за деинституционализация на европейско ниво.

Всички участници в конференцията работиха като съизследователи. Те имаха възможност в групи да анализират изводите от изследването и да допринесат с информация, опит и въпроси към предложените теми за дискусия:

  • успешни действия в процеса;
  • въпроси пред процеса на деинституционализацията;
  • основни предизвикателства и трудности;
  • предложения към практиката и политиката.

Промените трудно могат да се планират и управляват административно и централизирано

Участниците се съгласиха с основните теми на изследването и направиха свои предложения за повишаване на ефективността на деинституционализацията. Те бяха свързани с:

  • ролите и отговорностите на участниците,
  • координирането на усилията,
  • включването на децата, семействата и професионалистите.

Професионалистите се съгласиха, че деинституционализацията предполага сериозни реформи във функционирането на всички системи и сектори, че това са процеси, които предизвикват дълбоки промени в цялата система за грижа и подкрепа. Тези промени трудно могат да се планират и управляват административно и централизирано. Активността на участниците показаха, че дискутирането и участието на всички ангажирани професионалисти на местно и национално ниво е ключово в осигуряването на качествен преход от институционална грижа към подкрепа за деца и семейства в общността.

Пълното съдържание на изследването можете да свалите тук:

https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Deinstitucionalizacia-Sluchaiat-Bulgaria-first-part.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »