Нашата работа

,

Фокусирането върху проблемите пречи на създаването на реалистична картина за ефекта на социалните програми

Ръководителят на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца д-р Галина Маркова участва в работна среща на тема: „Анализ на социалното въздействие“. Срещата бе организирана от Асоциацията на анализаторите на социално въздействие и Фондация „Лале“.  Д-р Маркова говори по темата за състоянието на анализа на социално въздействие в България.

Как помощта се е отразила на обучението на децата?

Анализът на въздействието на програмите е процес на въвличане на потребителите на услуги. Въвличането се осъществява чрез разговори, използване на въпросници, фокус групи, в които потребителите изразяват своето мнение по оказаната им помощ. Това мнение включва въпроси относно начините, по които помощта, която са получили, е повлияла на техния живот, поведението им и отношенията с хората. Също така, как помощта се е отразила на обучението на децата и тяхното развитие.

Отношенията в процеса на помагане се основават на доверие и партньорство

За да направим клиентите участници в анализа на въздействието, е необходимо да се създадат специфични отношения както между специалистите, които оказват помощ, и клиентите, така и между оценителите на програмите. Тези отношения са основани на изследователска етика, която включва спазване на конфиденциалност и осигуряване на свобода на участието. Отношенията в процеса на помагане се основават и на доверие и партньорство между помагащия и клиента. Ако тези условия не бъдат спазени, има голяма вероятност оценката да не включва в пълна степен гласа на онези, чието мнение искаме, за да оценим въздействието на работата си.

Например, още в документирането на процеса на помагане трябва да бъде включен отзива на клиента за това, което професионалистът предлага като помощ. Задаването на въпроси от професионалиста от типа на „Имаш ли усещането, че ти помагам?“ и  „Какво още мога да направя, за да ти помогна?“ е труден поради йерархизираните отношения между специалист и клиент. Същите йерархизирани отношения между оценяващия програмата и професионалистите  могат да затруднят събирането на важна информация за въздействието на програмата.

Преобладаващият фокус върху проблемите, а не върху успехите на програмите пречи на създаването на реалистична картина

Преобладаващият фокус върху проблемите, а не върху успехите на програмите пречи на създаването на реалистична картина за техния ефект. Например, събираме знания за това как системата за закрила и конкретно Отделите за закрила на детето нараняват деца и семейства и пропускаме факта, че има деца, които в ситуация на беда откриват тези отдели и се обръщат към тях за помощ. Това е значително положително въздействие върху нашата среда.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »