Нашата работа

, , ,

Обучение по проект “Изследване на процеса на деинституционализация: Случаят България”

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ проведе двудневно обучение с анализ на данни в рамките на проект “Изследване на процеса на деинституционализация: Случаят България” в периода 12 – 13 юли 2013 г. Водещи на обучението бяха Пол Хогет и Бари Пърси Смит от Университета на Западна Англия. По време на обучението бе направен анализ на събраните до момента данни от изследването и бяха формулирани междинни находки в  четири основни групи:

  1. Децата и родителите са неизползван ресурс в процеса на деинституционализация.
  2. Качеството, разнообразието и междусекторната координация са предпоставките, които гарантират, че институционалният модел няма да бъде повторен в новите услуги.
  3. Успешното партньорство между неправителствени организации, общини и държава ще оптимизира финансовите и човешки ресурси в провеждането на процеса.
  4. Процесът на деинституционализация създава условия за диалог и лидерство, което трябва да бъде подкрепяно независимо в кое ниво на системата се е създало.

В резултат на изследването, Ноу-хау център планира подготовката на синтезиран материал, чието съдържание да бъде представено пред различни аудитории и заинтересовани стани.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »