Нашата работа

,

Обучихме специалисти за водене на случаи и работа в мултидисциплинарен екип

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца приключи обучението за обучители на специалисти от сферата на закрила на детето, което се проведе в края на януари в Будапеща.

Тренингът, подготвен от шотландската организация CELCIS, беше фокусиран върху усвоеяването на умения за водене на случай и работа в мултидисциплинарен екип.

Ето какво споделиха някои от участниците:

“За мен най-полезното беше възможността да „сверя“ собствените си познания с тези на колегите от съседните държави. Обмяната на опит в социалната работа ме насърчи да търся нови решения за промяна на статуквото в собствената си област. Теоретичната подготовка от страна на обучителите се изразяваше в практически съвети и умения за водене на преговори, справяне с конфликти на работното място, отстояване на професионалните стандарти.” Даниел Лазаров, социален работник от град Ловеч

“Тренингът за мен беше много полезен, защото имахме възможност за размяна на контакти с колегите от други държави и ни бе дадена възможност сами да решим как да направим графика за обучението така, че на всички да им е удобно, приятно и ползотворно.” Траяна Атанасова, служител в детска градина в град София

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »