Нашата работа

Европейска среща за образователни програми по социална работа

Представители на Нов български университет и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, участваха в международна среща на партньорите. Срещата се проведе по проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”.

Беше обсъдено разработването на обучителни модули за студенти по социална работа. Модулите следва да отразяват актуалните тенденции в образованието в Европа и потребностите на национално ниво.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »