Нашата работа

, ,

Международна конференция по модели за работа със семейства

Представител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на фондация „Лале“, се включи в двудневна международна конференция за обсъждане на модели за работа със семейства. Срещата се проведе на 29-30 ноември 2016г. в гр. Фрайбург, Германия в рамките на проект “EFFECTS: Experts for Families find Effective Concepts of Training and Support”, финансиран от Програма Erasmus+ на Европейския Съюз.

Конференцията обедини усилията на университети и неправителствени организации от Германия, Великобритания, Хърватска, Швеция и България  в търсене на отговори на въпроси като:

  • „Какво означава „добра“ образователна подкрепа и как най-адекватно могат да бъдат посрещнати потребностите на семействата?“,
  • „Какви стандарти за качество са задължителни при изграждането и функционирането на Семейните центрове?“,
  • „Как семействата могат активно да се включат в планирането на дейности, свързани с развитието на техните деца?“,
  • „Какви са добрите практики за намиране на баланс между семеен живот и кариера?“,
  • „Как могат да бъдат подкрепени семейства в уязвимо положение (социално слаби семейства, семейства на мигранти и бежанци, семейства с деца с увреждания и др.) в процеса на родителстване?“ и др.

Успешни практики за социално включване на уязвими групи

Представените модели на работа показаха успешни практики за социално включване на уязвими групи като бежанци, хора от малцинствен произход, младежи, лишени от родителска грижа. Основна предпоставка за успеха на тези модели е съвместната воля за решаване на идентифицирани проблеми, както и партнирането при планиране и изпълнение на конкретни интервенции между държавни институции, университети и изследователски центрове, неправителствени и религиозни организации и граждански инициативи.

Посланията, които участниците имплицитно изведоха в дискусиите по време на конференцията, биха могли да се обобщят така: Разбирането и приемането на демократичните ценности в обществото започва още с раждането на детето. Истинската толерантност идва с добре изградения личностен идентитет, който позволява на хората и групите да възприемат другия и различието не като заплаха, а като източник на обществено богатство и развитие.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »