Нашата работа

,

Заседание на Постоянната комисия по труда и социалната политика към НСОРБ

Д-р Галина Маркова и Валентина Симеонова, от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, взеха участие в проведеното на 24-25.11. заседание на Постоянната комисия по труда и социалната политика към НСОРБ.  Участието е по покана на ръководството на НСОРБ за представяне на разработения от Ноу-хау центъра модел на система от индикатори за дете-центриран мониторинг в област „Управление на услуги“. Заседанието се проведе в обучителен център в с. Гиргини.

Дете-центриран подход

Участниците в заседанието се запознаха с целите и спецификата на дете-центрирания подход в работата на професионалистите и дете-центрирания мониторинг. Обсъдиха се възможностите за неговото практическо приложение на общинско ниво по двете направления:

  1. Вътрешен мониторинг, в рамките на социалните услуги за деца,
  2. Мониторинг, провеждан от представителите на местните управленски органи.

Двете направления ще дават обективни доказателства за ефективността и ефикасността на развиваните от общината услуги. Ще бъде мониторирано тяхното качество от гледна точка на резултатите, постигани с децата.

На срещата се обсъдиха и възможности за бъдещо сътрудничество между Ноу – хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ и НСОРБ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »