Нашата работа

Изследователи от четири проекта на центъра планираха работата си

На 23 май 2013 г. в офиса на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ се проведе първа обща среща на участниците в четирите изследователски проекта в рамките на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, финансиран от Фондация Велукс.

Екипите на Департамент “Когнитивна наука и психология” на Нов български университет, фондация “Здраве и социално развитие”, център “Български институт за отношения между хората” към НБУ и Ноу-хау центъра представиха своите работни планове и времеви график за всяко изследване. Също така бяха обменени идеи за взаимно сътрудничество и ефективно използване на ресурсите на всеки от екипите.

В допълнение, на срещата беше повдигнат и въпроса за етичната рамка на изследванията като участниците се съгласиха да обединят усилия за изготвяне и приемане на Етичен кодекс.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »