Нашата работа

Държавата консултира случай на неуспешна реинтеграция на дете от дом

Eкип на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи към НБУ получи заявка от Държавната агенция за закрила на детето да консултира случай на неуспешна реинтеграция на дете от социален дом. Заявката на ДАЗД е Ноу-хау центъра да проведе обучение на специалисти, които работят по случай на деца, които се връщат в родните им семейства след престой в социален дом.

„За центъра е изключително ценен фактът да консултира социалните работници в работата с деца и семейства на място. Ние имаме обща цел – да помогнем на конкретните деца да имат своето детство. Детство, което не е било леко, но може да бъде по-добро. Това е задача на всички хора, които работят за благото на всяко дете.“, коментира ръководителя на Ноу-хау центъра д-р Галина Маркова.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »