Нашата работа

,

Държавата подкрепя създаването на Консултативен съвет по деинституционализация

МТСП подкрепя идеята на гражданските организации за създаване на консултативен съвет към междуинституционалната група по деинституционализация и ще внесе това предложение още на първото заседание на групата. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на кръглата маса „Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация”. Тя допълни, че междуинституционалната група по деинституционализация ще възобнови работата си в най-кратък срок.

В междуинституционалната група участват представители на МТСП, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Екипът на МТСП приема положително предложението за сформирането на консултативен съвет към тази група с представители на всички общности, които имат високо ниво на познания и опит, за да се постигне мъдрост и отговорност при взимането на управленски решения“, акцентира заместник-министър Шалапатова.

„Политиките по деинституционализация ще продължат да се финансират и през следващия програмен период на оперативната програма за човешки ресурси”, увери заместник-министър Шалапатова.

Тя посочи, че средства ще бъдат осигурени и от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане, общините и фонд „Социална закрила”.

„Гаранция за реализацията на деинституционализацията трябва да се търси и от гражданското общество, защото този процес засяга децата и възрастните в толкова голяма степен, че никой не може да си позволи да го подчини на мандат или други времеви ограничения”, подчерта заместник-министър Шалапатова.

На форума присъства също министърът на труда и социалната политика Деяна Костадинова. Участие в трите панела взеха над 15 неправителствени организации, ангажирани в процеса по деинституционализация.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »