Нашата работа

,

“Отворени врати за европейските деца” срещу институционализацията на децата

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, като част от Коалиция „Детство 2025“, подкрепя кампанията Opening Doors for Europe’s Children

Видеоклипът бе пуснат на 2 ноември 2017 г. по време на конференцията на Международната организация за приемна грижа в Малта. 16 национални координатори и 5 международни партньори дават отговор на въпроса: какво трябва да се направи, за да се отворят вратите за по-голямо и по-светло бъдеще за децата в институционална грижа в Европа?

Укрепване на семействата. Прекратяване на институционалната грижа.

Стотици хиляди деца в цяла Европа растат в институционална грижа. Последствията са опустошителни: за децата, семействата и обществото. Децата се нуждаят от стабилни и сигурни отношения с грижовни възрастни, за да процъфтяват. Подкрепата на биологичните семейства трябва да бъде първостепенен приоритет. Но когато разделянето на децата от семейството е необходимо за тяхната защита, децата се нуждаят от индивидуализирана грижа, която институциите не могат да осигурят. Ето защо ние се застъпваме за широка гама от качествени алтернативни възможности за грижа.

Кампанията Opening Doors for Europe’s Children има за цел да подкрепи националните усилия за разработване на системи за закрила на детето, които да укрепват семействата и да осигуряват висококачествена алтернативна грижа за деца на семейството и общността, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество.

Кампанията се реализира в партньорство между 5 международни организации и организации на гражданското общество в 16 европейски страни. Eurochild домакинства координацията на тази кампания.

Кампанията обединява нови национални и международни партньори

От декември 2016 г. кампанията обединява нови национални и международни партньори, за да даде допълнителна тежест на работата ни за деинституционализацията в Европа. Международната организация за приемна грижа (IFCO) и европейският клон на Международна федерация на възпитателните общности (FICE Europe) се присъединиха към Eurochild и Hope and Homes for Children.

Кампанията също така се разширява географски – броят на страните става от 12 на 16. Кампанията ще се промотира и в западноевропейски страни (Испания, Белгия и Австрия), за да се преодолее митът, че преходът от институционална към семейна и общностна грижа засяга само Централна и Източна Европа.

В контекста на сегашната криза на бежанците и мигрантите кампанията ще призове и за качествени алтернативи на институционалната грижа на мигранти, непридружени и разделени от семействата им деца.

Ние вярваме, че прекратяването на всички видове институционална грижа за всички деца в Европа е възможно и достъпно за нас. Станете посланици на промяната и се присъединете към движението за укрепване на семействата и за прекратяване на институционалната грижа, поставяйки най-добрия интерес на децата в сърцето на системите за закрила на детето в Европа.

Прочетете повече за развитието на всяка страна в ДОКЛАДА ЗА НАПРЕДЪКА

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »