Нашата работа

11-и форум по правата на детето

Представител на Ноу-хау центъра взе участие в Единадесетия Европейски форум по правата на детето, проведен на 7 – 8 ноември 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, организиран от Европейската комисия.

Европейският форум по правата на детето е годишна конференция, организирана от Европейската комисия. В срещата участваха над 300 представители на държавите-членки (ДЧ), Европейската комисия (ЕК), Европейския парламент (ЕП), ВКБООН, УНИЦЕФ, омбудсмани за деца, международни организации, неправителствени организации, практикуващи служители от правосъдната система, социални работници, работещи с деца и институции на ЕС.

Целта на форума бе да се обсъдят и насърчат добрите практики в областта на правата на детето и тяхната ефективна защита.

Презентациите и дискусиите бяха организирани в четири паралелни сесии:

  1. деца в конфликт със закона;
  2. защита на деца в контекста на миграцията;
  3. деца в институции (лишени от родителски грижи, с увреждания или настанени поради причини, свързани с психичното им здраве);
  4. деца, чиито родители са в затвора.

Повече информация за събитието, както и запис от него можете да намерите ТУК

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »