Нашата работа

,

Обучение за новата информационна система за децата с увреждания

От 6 до 8 февруари 2013 г. в Учебния център на Министерството на труда и социалната политика се проведе обучение на тема “Въвеждане в експлоатация на оптимизираната информационна система на ДАЗД”.

Водещ на семинара беше координаторът на проекта, гл. ас. Любомир Джалев от Нов български университет. В обучението участваха и членовете на екипа, разработил електронната информационна система – Доника Колева, Ивайло Миланов и Цветелин Кънев от ДАЗД, Бисер Спиров – ръководител “Обучение” в Lumos България и Радослава Лалчева – проектен координатор на De Passerel.

Участниците в семинара бяха приветствани от г-жа Даринка Янкова – заместник-председател на ДАЗД и от гл. ас. Галина Маркова – ръководител на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца. Целите на семинара бяха да бъдат запознати участниците с предназначението на електронната система за данни, с основните типове информация, които ще бъдат събирани, както и да усвоят основни практически умения за работа с информационната система. Участниците имаха възможност да въведат реални данни от своите институции, използвайки различните модули на програмата, и да дадат полезни мнения за нейното усъвършенстване.

Общото мнение на участниците в обучителния семинар бе, че електронната информационна система е ефективен и надежден инструмент, който ще подпомогне процеса на деинституционализация.

Следващата стъпка е свързана с инсталирането на електронната информационна система в институциите, обхванати в проекта на ДАЗД “Детство за всички” и оторизиране на лицата, които ще имат достъп до нея. След като бъде инсталирана и проведена в действие, оторизираните представители на институциите ще започнат въвеждането на данните за своята институция. Началото на този процес ще съвпадне с приключването на работата по втората оценка на децата и младежите, с показателите от която е синхронизирана и самата информационна система.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »