Нашата работа

,

От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията

Проектът “От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията” има за цел да овласти младежи, преминали през системата за закрила, като им даде възможност да участват във вземането на решения и да дадат своите препоръки за по-активна политика, насочена към децата, семействата и превенцията на разпада на семействата, както и обществената грижа за деца.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Включване на младите хора, живели в институции, във вземането на решения за политиките, свързани с деинституционализацията.

МЕТОДОЛОГИЯ И ДЕЙНОСТИ

В рамките на 10 срещи група от 11 млади хора, прекарали част от живота си в домове,  в качеството си на консултанти към Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, идентифицират проблеми, свързани с грижите за деца, и дават препоръки в различни тематични области:

  • Подкрепа на биологичното семейство (превенция на настаняването на деца в  институции и реинтеграция в биологичното или разширеното семейство)
  • Живот в резидентна грижа, подготовка и преместване на децата от институциите в общността
  • Подготовка на професионалисти, работещи с деца
  • Управление и финансиране на процеса на деинституционализация

ПАРТНЬОРИ

В изпълнението на проекта са включени 11 млади хора, напуснали институции и специалисти на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2012 – 2014 г.

Translate »