Нашата работа

Годишна регионална конференция на ChildHub

Приключи годишната регионална конференция на Мрежа за закрила на детето (ChildHub), която се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември. Събитието даде възможност за обмяна на опит и информация между участниците от деветте държави, свързани с механизми за гарантиране на качеството в областта на закрилата на детето.

Представихме модела Дете-центриран мониторинг

През първия ден на конференцията беше предоставена възможност на екипа на Ноу-хау центъра да представи модела на Дете-центриран мониторинг. Този модел беше разработен и апробиран от специалистите на центъра в социалната практика на отделите за закрила на детето и социалните услуги за деца в България. Д-р Галина Маркова запозна участниците с дейността на НХЦ в сферата на изследователските и приложни проекти. Д-р Любомир Джалев – преподавател в НБУ и част от екипа, ангажиран с разработването на система от индикатори за дете-центриран мониторинг, представи съдържателните различия между контрола и мониторинга и принципите на работа на екипа.

Останалите участници – Валентина Симеонова и Стели Петева представиха

  • същността на системата за дете-центриран мониторинг;
  • видовете индикатори;
  • методологията и инструментите за осъществяване на мониторинг.

Презентациите провокираха сериозна дискусия и интерес от страна на участниците от другите страни към възможности за нейното прилагане.

Галина Маркова и Валентина Симеонова бяха водещи и на уъркшопа през втория ден, посветен на детското участие. По интерактивен начин участниците бяха провокирани да изразят своето мнение. Те споделиха разбирането си, за това какво означава участие на детето във всички сфери и по всички проблеми, които го касаят, както и своя практически опит.

В конференцията се включиха и млади професионалисти, които допринесоха за случването й. Част от тях бяха доброволци-преводачи, за които събитието беше прекрасна възможност да научат нови неща и да поставят началото на работни партньорства.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »