Нашата работа

Проект за превенция на сексуалното насилие над деца, ползващи социални услуги

В периода ноември 2016 г – декември 2017 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ реализира проект, през мрежата на Партньорство за учене и действие (ПУД). Инициативата е на Българската асоциация за семейно планиране (БАСП) и е в рамките на проект: „Изкуството да информираш. Мрежа за намаляване на уязвимостта на деца от сексуална експлоатация и сексуални посегателства“). Финансирането бе осигурено от Фондация Оук.

Проектът беше насочен към превенция на сексуалната експлоатация на деца/младежи, ползващи услуги и се реализира в партньорство с Асоциация „Деметра“, Фондация „Агапедия- България” и Сдружение „Ре-акт“.

Целева група бяха деца и млади хора, живеещи в резидентни услуги и възпитателни училища-интернати

Целева група бяха деца и млади хора, живеещи в резидентни услуги и възпитателни училища-интернати, с които организациите-партньори работят. Общият брой на младежите, взели участие в проекта, беше повече от 50.

Какво постигнахме

Повишихме информираността по темата за насилието и в частност сексуалното чрез провеждане на обучения, дискусии и уъркшопи с младежите. В срещите с тях бяха дискутирани въпроси, които вълнуват децата:

  • кой най-често става жертва на сексуално насилие и експлоатация, защо точно тези млади момчета и момичета;
  • кой най-често е насилникът;
  • как да разпознаем, че има нещо нередно преди да е станало най-лошото;
  • какво да направим в различните случаи: от нередно поведение на непознати в градския транспорт, на парти, в парка и т.н., до неприемливо поведение от страна на познат възрастен лекар, учител и др., от близък или роднина, от приятели-връстници и др.
  • онлайн сексуален тормоз: заключване на профили, какво се поства/праща и какво не, кога едно онлайн поведение е подозрително и трябва да прекратим комуникацията с този човек; ами ако искат от нас снимки, друго, срещи на живо?
  • ако подозираме, че можем да станем жертва или станем: какво да направим?; никога не сме сами, полезни контакти и съвети.

Предоставихме директна подкрепа

В тези срещи/обучения децата имаха възможност да разкажат свои или на други деца случки от училище, които бяха обсъдени и за които те получиха отговори и съвети.

Изготвихме проект на механизъм за превенция на сексуална експлоатация на деца/младежи, ползващи услуги.

Създадохме мрежа от организациите, реализирали проекта, с общите ресурси и безвъзмездните усилия с които проектът се случи.

Направихме три информационни видео клипа за превенция на сексуална експлоатация на език, близък на децата. Партньори в изготвянето на клиповете и част от обученията бяха специалисти от Loveguide.

Част от проекта бяха проведените обучения на младежите в целевите места. http://knowhow.nbu.bg/obuchenie-na-deca-ot-residentni-griji-za-prevencia-na-seksualna-eksploatacia/

Translate »