Нашата работа

Международна конференция за превенцията на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация

„Превенцията на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация е възможна“ беше мотото на международната конференция, организирана от Партньорство за учене в действие (ПУД) с финансовата подкрепа на Фондация Оук.

Двудневното събитие (17-18 ноември) събра специалисти, работещи с деца и младежи на терен, експерти от академичните среди, хора на ключови позиции от различни области. Сред официалните участници от страна на държавните институции бяха г-жа Росица Димитрова (зам.-министър на труда и социалната политика), г-жа Деница Сачева (зам.-министър на образованието), Омбудсманът на Р. България – г-жа Мая Манолова.

Със своя презентация „За лицата на съвременното робство“ се включи  Н. пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в Р. България, а доц. Михаил Околийски (експерт в офиса на СЗО България) представи Европейския план за действие на СЗО за превенция на малтретирането на деца. Интерес предизвика и участието на Д-р Дебра Олнок, от Бедфордширския университет, която представи темата за сексуалната експлоатация над деца във Великобритания в исторически, политически и законодателен план, както и подходи за превенция, идентифициране на жертвите и работа с тях. Проф. Майя Грекова (Софийски университет) представи изследването „Сексуална експлоатация и сексуално насилие сред подрастващи във възпитателни училища интернати, социално педагогически интернати и други институции”.

Сексуална експлоатация и институциите за деца

В провелите се панелни дискусии до края на първия ден панелистите организираха своя дебат около две теми: Сексуална експлоатация и институциите за деца и Превенцията на сексуалната експлоатация и насилие, и оказването на подкрепа на пострадалите.

Във втория ден на конференцията организации, работещи на терен – НМД, П.У.Л.С., Фондация ПИК, ИСДП – представиха свои добри практики.

Г-жа Джейн Уорбъртън, консултант на Фондация Оук, даде предложения за нормотворчески и институционални промени, свързани със сексуалното насилие и екслпоатация над деца, както и добри примери за застъпничество

В края на събитието беше представен документ с нормотворчески препоръки към политиките за деца в секторите здравеопазване, образование и социални дейности, изготвен с участието на организациите-членове на Партньорството за учене и действие (ПУД). ПУД е мрежа за обмен на идеи и съвместна работа за превенция на сексуална експлоатация на деца, член на която е и Ноу-хау центърът.

Можете да гледате запис на събитието във ФБ страницата на Българската асоциация по семейно планиране.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »