Нашата работа

,

Четири организации ще получат финансиране за кампании за превенция на ранните бракове

Четири са организациите, чиито идеи за проекти за местни кампании за превенция на ранните бракове бяха избрани да получат финансиране.

Общо в 10 населени места ще бъдат реализирани проектите на:

  • Центровете за обществена подкрепа към Сдружение „Еквилибриум“  гр. Русе,
  • СНЦ “Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” гр. Разград,
  • Сдружение “Граждански инициативи – гр. Ловеч”
  • Сдружение SOS Детски селища България.

Дейностите по кампаниите ще бъдат отразявани на уеб сайта на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца.

Кампанията е инициирана от група ромски деца, участници в проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от фондация Велукс.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »