Нашата работа

Професионалисти дискутираха мултидисциплинарната работа в закрилата на детето

На 9-10 ноември, 2015 в Прищина, Косово, Terre des hommes, Child Protection Hub и Defence for Children бяха домакини на регионална конференция, “Споделяне на реалностите свързани с мултидисциплинарния подход при работа в екип”.

Oбсъден беше мултидисциплинарния подход

Конференцията събра около 60 професионалисти свързани със закрилата на детето, учени, представители на правителства и НПО, на полицията, здравеопазването и образованието, социални работници от 13 държави. Oбсъден беше мултидисциплинарния подход, с цел да бъде подобрена системата за закрила на детето. Въз основа на техните интереси и опит участниците работиха в сесии по:

  • правни аспекти и мандатност,
  • структура и лидерство на мултидисциплинарния екип,
  • ефективност и функциониране,
  • усилия за изграждане на капацитет,
  • наблюдение и оценка.

Прилагането му в ежедневната работа е предизвикателство

Макар че някои страни откриха много сходства между своите политики и процедури, все още има място за учене един от друг. Участниците споделиха свои собствени истории и случаи. Въпреки наличието на официални процедури и законодателство, регламентиращо мултидисциплинарната работа в много страни от региона, все още прилагането му в ежедневната работа е предизвикателство.

“В действителност, се набляга на техническите и процедурни страни, което често води до много формален подход с фокус само върху процедурите,” Стефани Дилейни, международен консултант за закрила на детето.

Мултидисциплинарната работа е ефективен подход

Като цяло, участниците се обединиха около идеята, че мултидисциплинарната работа е много ефективен подход, защото

  1. създава споделено разбиране,
  2. пояснява процедури и практики,
  3. определя ролите, очакванията и отговорностите,
  4. развива умения и знания.

Въз основа на желанието на участниците, Порталът за закрила на детето ще организира уебинари за изследване на опита на мултидисциплинарна работа в някои държави от региона, а също така ще публикува документ, обобщаващ работещи модели от региона.

“Тази конференция е уникалната възможност да бъдат споделени различни практики и опит между страните в региона за укрепване на системите за закрила на детето”, каза Джесика Тигани, регионален представител за Terre де Hommes Албания и Косово.

На конференцията бяха връчени награди за ключови сътрудници на Портала за закрила на детето. Победителите ще получат финансиране, което да покрие дейност по техен избор, свързана с професионалното им развитие.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »