Нашата работа

, , ,

Второ обучение за фасилитатори по детско и младежко участие

На втората среща за обучение на фасилитатори, проведена на 9-ти ноември по проект PEER, се събраха екипите, водещи младежки групи за участие по метода Action Research.

Водещ на срещата беше английският специалист по детско участие и изследовател към Университета в Хъдърсфилд проф. Бари Пърси-Смит.

Изясняване на основните елементи на подхода, стимулиращ детското участие, представяне на работата в четирите места – Дупница, Сопот, Ракитово и Варна – и обмяната на опит бяха целите на работната среща. Участниците бяха от сдружение „Съучастие“ (Варна); фондация „Здраве и социално развитие“ (София); Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ (София); сдружение „Ре-акт“ (София); сдружение „Знание, успех, промяна“ (Дупница) и фондация „Етноинтеграция“ (Дупница).

На всеки от екипите предстои да направи от 6 до 8 срещи с младежките групи, преминавайки през основните стъпки на цикъла на Action Research: 1.) Идентифициране на проблем, 2.) Предложения за решаване на проблема, 3.) Изготвяне на план за действие, 4.) Изпълнение на плана, 5.) Рефлексия и обсъждане на резултатите. Срещите ще приключат до края на месец декември.

Translate »