Нашата работа

, ,

Децата считат за най-важни недискриминацията и личната си неприкосновеност и здраве

На 24 март се състоя първото въвеждащо обучение на организациите работещи с деца от уязвими групи, одобрени по покана на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, за включване в серия от дейности развиващи техните правозащитни действия. 

Обучението беше проведено от Агнес Грасиа, представител на Child Rights Connect, по проект „Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата правозащитници в България“ . Съвместно с международната мрежова организация, посветена на реализирането на детските права, целим да подсилим овластяването на децата в България по такъв начин, че повече деца да станат защитници на правата на човека. Затова първа отправна точка беше свързването на различни деца и младежи, намиращи се в уязвима ситуация или такива преживели дискриминация.

В обучението се включиха 28 деца и младежи. Те бяха подкрепени от 11 възрастни – учители, психолози, социални работници и ментори от шест различни организации. Децата и младежите имаха възможност да придобият основна представа и разбиране за техните права, да осмислят и свържат собствения си опит с полето на детските права, както и да генерират първоначални идеи относно техни бъдещи правозащитни действия. В хода на обучението, което имаше интерактивен и игрови характер, като най-важни децата определиха правата си на недискриминация, лична неприкосновеност и това да бъдат в безопасност и в добро здраве.

Тук можете да свалите българския текст на Конвенцията за правата на детето.

 

 

 

Translate »