Нашата работа

АМБИТ — училище за това как отношенията лекуват

„Ученето е опит. Всичко друго е информация.“ 

Алберт Айнщайн

Завърши първото по рода си в Източна Европа обучение AMBIT (Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход). Обучението беше организирано от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и се проведе изцяло в онлайн среда. Това е едно различно по своята същност обучение за изграждане на ефективно работещи доверителни връзки вътре в екипите от специалисти, както и между отделните представители на екипите и младите хора, с които те работят. 

AMBIT е ефективен подход за работа с деца и младежи, които не желаят помощта ни

Това най-често са деца, които живеят в резидентна грижа, за които отдавна се знае, че липсват специализирани услуги – не само в България, а и в много страни по света. Затова обучението в подхода е толкова важно за цялата професионална общност от хора, реформиращи социалните системи у нас и отвъд нашата държава. (прочетете повече за подхода тук.

Повечето хора, дори обучени професионалисти, се затрудняват да създадат доверителна връзка, а често тя е невъзможна поради негативния опит на децата и младежите. Неочаквано такава връзка може да се появи с трето лице, което според АМБИТ се оказва изключително ценен ресурс, който трябва да се научим да използваме.

Защо това беше едно различно по своята същност обучение?

АМБИТ не е просто още един метод, а ключ за усвояване на изкуството да поставяме децата с трудно поведение, с техните вече изградени доверителни връзки, в центъра. Подкрепящият специалист не е просто “помагащ”, а фасилитатор за наличните полезни за детето взаимоотношения. Същността на АМБИТ е, че:

  1. Показва как използването на отношения на доверие вътре в екипите от специалисти, които заедно помагат на детето, създава една сигурна и спокойна среда за него и хората около него.
  2. Развива умения за това как отношенията в екипа могат да се покажат на младите хора, с които работим.
  3. Освобождава участниците автентично да преживяват другия — детето с проблемно поведение, родителите, колегите си, хора от други организации.
  4. Показва, че често трудността да създадем доверителна връзка с клиента може да се преодолее чрез:
  • осъзнаването на факта, че не можем да помогнем на всички,
  • приемането на това, че ние, като помагащи, не разбираме (ментализираме) другия,
  • инвестиране в предишни, вече изградени доверителни връзки на клиента с други хора така, че те да се превърнат в ресурса, от който нашия клиент има нужда.

Според АМБИТ, за да учим непрекъснато от този процес, е необходима устойчива общност. Първата група от 30 професионалисти от 10 услуги, работещи с деца и младежи, планират да създадат такава общност на прилагащите подхода в България.

Как да се присъедините към общността на АМБИТ?

Създадените в първото обучение екипи, могат да ви обучат как да развиете умения и да придобиете знания за това как за работите с най-трудните за вас случаи. Ако не сте успели да се запишете в първия курс, можете да се включите през 2021г., когато отново ще има такава възможност. Моля изпращайте заявки на galina.markova.khc@gmail.com.

Translate »