Нашата работа

, , ,

Ще се научим ли да казваме истината на децата?

Вие сте деца, вие не разбирате…. Защо ще ни давате на нас акъл….”

Из споделено мнение по отношение на възрастните към децата на участвал в конференцията

Националната конференция “Детското участие — предпоставка за успешен и независим живот” се проведе на 26 ноември в платформата Zoom. Организатори бяха Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Международната мрежа за закрила на детето (Childhub). В конференцията се включиха младежи, представители на университети, специалисти и социални работници от алтернативни грижи, неправителствени организации, държавни институции, Държавната агенция за закрила на детето, студенти. Те споделиха опит, обмениха мнения, дадоха предложения за това как да бъдат поканени деца и младежи от резидентни грижи в подобен формат и да бъде създадено пространство, в което те да бъдат окуражени да споделят по-свободно позициите си.

Правото на децата да бъдат чути се отнася до всяка област на техния живот

Tемата за детското участие е изключително важна, защото правото на децата да бъдат чути се отнася до всяка област на техния живот. Откакто влиза в сила Конвенцията за правата на детето през 1990 г. , децата имат право да изразяват своето мнение и да бъдат подкрепени в това да участват в процесите за взимане на решения, които ги касаят.

Правото на децата да бъдат чути важи в семейството, в училището, то се отнася до тяхното здраве, до тяхната игра и почивка, отнася се до медията, съдилищата, общностите, в които децата участват, до процесите на изграждане на местни и национални политики, както и до международните процеси. В някакъв смисъл децата винаги са били въвличани във взимането на някакви решения в семеен план, в по-тесен кръг или в по-широката общност, но степента и начина на участие в този процес  за различни групи деца е различен. За някои това е съвсем естествена част от живота, за някои не толкова, а за други изобщо липсва.

Ние знаем, че чрез детското участие децата развиват чувство за отговорност, умения да бъдат част от екип; детското участие им помага да се научат да решават проблеми, да преговарят умело и да отстояват своя гледна точка и мнение. Такива умения водят до позитивен резултат по отношение на осъществяването на техните права и тяхната бъдеща роля в обществения живот.

Ние всички носим отговорност за това да осигурим правото на децата да бъдат чути

Ние всички носим отговорност за това да осигурим правото на децата да бъдат чути. Когато прилагаме принципа на детско участие в нашата работа ние създаваме условията това да се случи. 

Децата могат да упражнят правото си на участие във взимане на решения по различен начин. От практична гледна точка можем да разделим участието на три подхода, а именно:

  • консултативен процес, в който децата съветват възрастните
  • колаборативен процес, при който децата и възрастните работят заедно и
  • процес, при който водят децата, а възрастните им съдействат

Важно е да отбележим, че и трите процеса са валидни и могат да бъдат подходящи в работата ни, в зависимост от контекста, естеството и целите на конкретната инициатива или програма.

Някои от изводите и мненията, които чухме на конференцията бяха:

  • Трябва да бъдем по-добри приятели на децата, да създаваме взаимоотношения на доверие.
  • Трябва да се научим да чуваме децата по-добре в ежедневието, да не ги подценяваме, да ги оставяме да ни водят, дори понякога това да ни кара да се чувстваме некомфортно.
  • Също, трябва да се научим, че трябва да сме подготвени да им казваме истината, защото те имат право да я чуят. Необходимо е трудната информация да бъде поднесена по подходящ начин, но тя трябва да е налична.
  • От гледна точка на подобряване на обучителните програми в университетите, следва да направим повече усилия да формираме нагласите на специалистите по начин, който да осигурява разбиране и по-добро прилагане на детското участие.

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца благодари на всички, които взеха участие в конференцията.

Translate »