Д-р Антоанета Матеева

Ръководител програми

Антоанета Матеева е преподавател в магистърски и бакалавърски програми по клинична социална работа на Нов български университет и изследовател в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Тя притежава магистърска степен по Клинична социална работа от НБУ и докторска степен по Психо-социални изследвания от Университета на Западна Англия, Великобритания. Антоанета Матеева има дългогодишен опит от супервизия и обучение на специалисти и междуинституционални екипи за работа с деца, жертви на насилие и деца в резидентна грижа и техните семейства. Работи също в областта на оценката на програми и служби и организационното консултиране на социални и образователни институции. Съосновател е на Института по психология на групите и Фондация „Право на детство“. Член е на международни професионални организации като ISPSO и ÖAGG.

Staff Information
Campus Address
ул. „Хан Крум“ 38А,1142 София ул. „Монтевидео“ 21, 1618 ж.к. Овча купел 2, София
Stay in Touch
Translate »