Д-р Радостина Антонова

Програмен координатор

Радостина Антонова е професионалист с дългогодишен опит в работата с трудндостъпни групи, индивидуална и групова консултативна дейност, изследователска дейност.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Доктор по социология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Магистър по психология на развитието, културата и образованието; „Клинична и консултативна психология“ и „Социална психология” към Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (1993 – 1998)

Допълнително професионално обучение:

 • Семеен и брачен консултант, Институт по фамилна терапия България, (2014 – 2017)
 • Квалификация за „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия – асистент“, придобитата квалификация „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия – асистент“ (1995 – 2008)
 • Квалификация „Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно развитие”; Датски колеж по икономика и управление – София ((1996 – 1998)
 • Участие в обучения за повишаване на квалификацията за работа с: труднодостъпни групи (ромска общност, проституиращи жени и мъже, мъже, които правят секс с мъже, употребяващи психоактивни вещества и др.) и с хора с интелектуални затруднения; усвояване на методи за работа с трудно достъпни групи и индивиди (мотивационно интервюиране, драма терапия, намаляване на вредите и др.); изследователски подходи и методи.

Владее български, руски, английски и немски език.

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ

 • психолог в Дневен център за хора с интелектуални затруднения; Фондация „Светът на Мария“ (2013 – 2016)
 • Краткосрочен консултант по Компонент 5 към Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването на Република България (2009 – 2014)
 • Методист и координатор проекти за работа с труднодостъпни групи, Фондация „Здраве и социално развитие“ (1999 – 2013),
 • Педагогически съветник, 81 училище „Виктор Юго” – София, (1999)
 • Педагогически съветник, 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” – София (1998 – 1999)

ПУБЛИКАЦИИ

 • Антонова, Р. – “Специфични характеристики на аз-образа при представители на малцинства”, сп. “Психологични изследвания”, БАН, кн. 2/2001
 • Антонова, Р. – “Законите на гетото”, сп. “Психологични изследвания”, БАН, кн.1/2002
 • Jeffrey A. Kelly, Yuri A. Amirkhanian, Elena Kabakchieva,Peter Csepe, David W. Seal,   Radostina Antonova,  Anastas Mihaylov,  Gyorgy Gyukits, – „Gender Roles and HIV Sexual Risk Vulnerability of Roma (Gypsy) Men and Women in Bulgaria and Hungary: An Ethnographic Study”  AIDS CARE (February 2004), VOL 16, NO2, pp. 231-245, ISSN 0954-0121
 • Петрова Л., Антонова Р., Пенчева Т. – „Просто начин на живот”, изд. „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”, към проект “Ромското семейство – норми на социализация и жизнени стратегии”, София 2004
 • Jeffrey Kelly, Yuri Amirkhanian, Elena Kabakchieva, Sylvia Vassileva, Timothy L. McAuliffe, Wayne J. DiFranceisco, Radostina Antonova, Elena Petrova, Boyan Vassilev, Roman A. Khoursine, Borislav Dimitrov – “Prevention of HIV and sexually transmitted diseases in high risk social networks of young Roma (Gypsy) men in Bulgaria: randomised controlled trial” British Medical Journal 2006; 333: 1098-1101 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661707/
 • Антонова Р., Михайлова М., Василев Б. – “Иновационни подходи при превенцията на ХИВ/СПИН сред маргинални общности“; «Българско списание по психология”, 2007, бр.1, стр. 51-74
 • Цинцарски, П., Антонова, Р и ко. – „Превенция на ХИВ/СПИН и промоция на здраве сред МСМ общност. Методически насоки за работа”. Министерство на здравеопазването. Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, София 2011
 • Yuri A. Amirkhanian, Jeffrey A. Kelly, Elena Kabakchieva,Radostina Antonova, Sylvia Vassileva, Wayne J. DiFranceisco, Timothy L. McAuliffe, Boyan Vassilev, Elena Petrova, Roman A. Khoursine – “High-risk sexual behavior, HIV/STI Prevalence, and risk prediction in the social networks of young Roma (Gypsy) men in Bulgaria”, Journal Migrant Minority Health, DOI 10.1007/S10903-012-9596-4, Springer Science+Business Media, LLC 2012
 • Антонова, Р., Маркова, Г., Кабакчиева, Е. и ко. – “Оценка на ефективността на алтернативна  образователна програма за предучилищна подготовка за деца от ромски произход”. Сп. „Клинична и консултативна психология”. ISSN 1314-0280; 3 (9) / 2011, стр. 35-45
 • Антонова, Р. – „Жизнени перспективи при представители от ромски произход”, Сп. „Клинична и консултативна психология”. ISSN 1314-0280; 3 (9) / 2011, стр.25-33
 • Marcu, O. Marani, P, Antonova,R &co. – “Understanding drug addiction in Roma communities – research reprt”, January 2012
 • Papazova, E. & Antonova, R. – “Problem behavior in different social environments among adolescents of Bulgarian and Roma origin”, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal; 2012, ASCR Publishing House. ISSN: 1224-8398; Volume XVI, No. 1 (March), 89-105
 • Antonova, R., Lex, S., Vassileva,S., Salman, R., Kalikov, J., Blumberg, S., Gangarova, T., von Unger, H., Dreezens-Fuhrke, J. – „Crossing borders, Building bridges – from culturally sensitive to community-based: A practical manual on effective models of participatory community-based HIV/STI prevention in migrants/ethnic minorities”. ISBN: 978-954-92459-3-6, 2012
 • Папазова, Е., Антонова, Р., Насева, Е., Стоянчов, Б. и Цинцарски, П. Тенденци в личностния профил на мъже, които правят секс с мъже. Клинична и консултативнапсихология. Година VI, брой 3(21),  2014, 45-55
 • Антонова, Р.&co. Личностови характеристики и неформално лидерство сред млади хора с лека до умерена степен на интелектуално затруднение. Psychological Thought, 8, No 1, 2015, 94-104; http://psyct.psychopen.eu/article/view/134/html
 • Antonova, R. et al. Степен на самота и процес на сепарация-индивидуация при хора с интелектуални затруднения и психични разстройства. Psychological Thought, 2017, 10(1), 190–205, doi:10.5964/psyct.v10i1.206; https://doi.org/10.5964/psyct.v10i1.206

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Координация и управление на мрежови проекти, свързани с повишаване на квалификацията на професионалисти, работещи в сферата на закрила на детето.

Translate »